Voor leidinggevenden: Coaching in organisaties

Biografische Coaching voor leidinggevenden

Werk als hefboom voor ontwikkeling

In het werk word je geconfronteerd met eisen en verwachtingen van buiten en moet je (leren) omgaan met heel veel verschillende mensen.

Hierdoor worden ontwikkelpunten of vraagstukken vaak wat sneller zichtbaar dan in je privéleven of leveren ze eerder knelpunten op.

Het werk biedt daarmee een hele mooie spiegel voor hoe we er echt voor staan en een goede hefboom om die verandering ook daadwerkelijk in gang te zetten.

Coaching voor je medewerkers: haal het beste in mensen naar boven

Als leidinggevende in de moderne en complexe organisaties van deze tijd wordt er veel van je gevraagd. Je moet je interne of externe klant (en) tevreden houden, zorgen dat de doelen van de afdeling worden behaald en je bijdrage leveren aan het realiseren van de organisatiedoelen.

Tegelijk word je geacht het beste uit je medewerkers te halen, terwijl je op een effectieve en menselijke manier met ze omgaat. Vaker dan je wilt word je geconfronteerd met medewerkers die niet optimaal functioneren, of niet lekker in hun vel zitten.

Door je medewerkers te laten coachen kun je hen helpen een ontwikkelstap te maken en daarmee hun effectiviteit en die van jouw team vergroten.

Voor mij is de essentie van coachen de ander helpen zich bewust te worden van zijn situatie en te stimuleren daarvoor eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Meer zelfsturing en daadkracht

Met biografische coaching werk ik altijd aan de wezenlijke vragen en met de onbewuste overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en motieven van mensen, die voor een groot deel onze effectiviteit bepalen (McClelland: theorie van de ijsberg).

In zes tot tien gesprekken kijk ik samen met jouw medewerker naar de beleving en betekenis van de gebeurtenissen in de eigen levensloop in de verschillende fasen van het leven. Het doel is om medewerkers eigenaarschap te laten gaan ervaren voor wat hen overkomt, aan positieve gebeurtenissen, talenten en ontmoetingen maar ook aan uitdagingen of tegenslag en hierdoor in beweging te komen. Het geeft richting, zelfsturing en daadkracht.

Biografische-coaching-leidinggevenden

Door biografische coaching verwerf je meer eigen regie en komt dichter bij je zelf; met andere woorden: je word authentieker en daarmee effectiever.

Coaching voor leidinggevenden

Biografische coaching: ook voor authentiek leiderschap

Ook leidinggevenden en professionals in een leidinggevende rol die hun effectiviteit en zelfsturing willen vergroten of meer balans willen ervaren hebben baat bij coaching vanuit biografisch perspectief.

Binnenplaats: partner in ontwikkeling

Uit ervaring weet ik met welke druk en complexe vraagstukken leidinggevenden en professionals te maken kunnen krijgen en wat het vraagt om hiermee om te kunnen gaan.

Vanuit verschillende HR rollen heb ik in de afgelopen jaren tientallen leidinggevenden gecoacht en geadviseerd bij deze vraagstukken en de manier waarop ze op een effectieve en menselijke manier met hun medewerkers om konden gaan.

Authenticiteit als sleutel naar effectief leiderschap

Door op onderzoek te gaan in je eigen levensloop, ga je zien wat die je gebracht heeft, welke hindernissen je op je weg vond en hoe je, daarmee in het reine komend, de toekomst in gaat.

Dit helpt je om je op een nieuwe manier tot jezelf te verhouden en’ en passant’ je gevoel van tevredenheid over je leven en welzijn te vergroten. Het helpt je met compassie naar jezelf en anderen te kijken, nieuwe perspectieven te vinden en andere keuzes te maken.

Je verwerft hierdoor meer eigen regie en komt dichter bij je zelf; met andere woorden: je word authentieker en daarmee effectiever.