Over Solange Wehberg

“Ik wil werken aan de dingen die er echt toe doen…”

Opleiding & werkervaring

Vanuit mijn grote interesse in mensen en wat hen beweegt ben ik na de middelbare school cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis gaan studeren, eerst in Amsterdam, later in Nijmegen. In deze periode maakte ik naast mijn studie kennis met de antroposofische kijk op de menselijke biografie.
Ik deed verschillende cursussen praktische menskunde en raakte enthousiast over de geheimen van de levensloop en de instrumenten die deze visie en werkwijze biedt voor zelfkennis en groei. Na het afronden van mijn Onderzoeksmaster in geschiedenis in 1999 ben ik daarom de vierjarige deeltijdopleiding voor Biografisch Coach aan het Instituut voor Biografiek gaan volgen.

In mijn traineeship bij Triodos Bank (2001) werd mijn interesse gewekt voor het vak van organisatieontwikkeling en Human Resources. Met het diploma van biografisch Coach op zak kon ik in dit werkveld aan de slag. Ik heb sindsdien 12 jaar gewerkt als adviseur, coach en trainer in verschillende organisaties, de laatste jaren als zelfstandige. Ik volgde meerdere cursussen en opleidingen om me verder te scholen, waaronder de post Hbo-opleiding voor transformationeel coach en trainer bij Orbis en (kortgeleden) de basismodule bij het Institute for Positive Health (IPH) waarin ik kennismaakte met het gedachtengoed van positieve gezondheid link. Voor mijn volledige CV: LinkedIn

Werken aan wat er echt toe doet

In de loop van de tijd ontdekte ik dat allerlei (persoonlijke) belangen vaak de overhand krijgen boven het organisatiebelang en het menselijke in organisaties. Ik werd daar ziek van. Tijdens mijn herstel heb ik geleerd daar beter mee om te gaan en daar meer een eigen koers in te varen. Ook werd ik mij ervan bewust dat ik vooral wil werken aan de dingen die er echt toe doen. Ik ben toen mijn eigen praktijk voor biografische coaching gestart.

Wat beweegt mij

Als er mensen over straat fietsen, in de krant staan, of bij ons op bezoek komen, overstelpt mijn zesjarige dochter mij met vragen. Wat doen die mensen, waar gaan ze naar toe, hoe dan en waarom?
Ze heeft het van geen vreemde. Waar mensen naar op weg zijn, en waarom én hoe ze bijvoorbeeld omgaan met succes en teleurstellingen, intrigeert mij. Ik word elke keer weer blij en ontroerd als ik mensen daarin regie zie nemen en hun eigen originele manier zie vinden om vorm te geven aan hun leven. Ik verwonder mij met mijn klanten over de geheimen van hun levensloop en over de telkens weer aanwezig blijkende vermogens van mensen om hier schatten uit op te delven.

Support bij jouw ontwikkelstap

In de gesprekken met mensen fungeer ik als klankbord. Ik help je door mee op onderzoek te gaan, je te spiegelen, je te stimuleren eigen verantwoordelijkheid en regie te nemen en met (zelf-) compassie te werken aan een wezenlijke verandering of door jou gewenste ontwikkelstap. Ik doe dat met empathie en warmte, met humor en creativiteit, altijd bemoedigend, soms ook uitdagend, zodat jij je eigen proces optimaal kunt doorlopen. Door mijn werk in de HR weet ik uit de praktijk met welke druk en complexe vraagstukken mensen, -van de secretaresse tot de directeur – te maken krijgen. Ik heb geleerd wat er nodig is om daar mee om te gaan. Ik kan goed waarnemen en heb op mijn intuïtie leren vertrouwen, mede door (de opvoeding van) mijn (nu) 8- jarige dochter. Als kind kon ik al goed de vinger op de zere plek leggen, inmiddels heb ik de tact ontwikkeld om dingen bespreekbaar te maken. Ik durf er te zijn en heb daardoor ruimte voor de ander.

Welkom in Zeist

Ik woon in Zeist, samen met mijn dochter. We wonen vlakbij het bos, waar we regelmatig eekhoorns en bonte spechten tegenkomen en tegelijk dichtbij (de voorzieningen en de reuring van) de stad Utrecht zijn. Mijn praktijk is op fietsafstand van het station en busstation.

Nascholing

Biografiewerk is een beroep waar het begrip education permanente in het bijzonder van toepassing is. Het vraagt om een reflectieve houding en de wil om te blijven leren van het leven en de eigen levenservaringen. Als lid van de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk (BOB) ben ik verplicht mij regelmatig bij- en na te scholen, in de vorm van zelfstudie, cursussen, masterclasses en intervisie. Bekijk het overzicht van mijn nascholingsactiviteiten van het afgelopen jaar.

Klacht

Wanneer u ontevreden bent of een klacht heeft, bespreekt u dit als eerste met uw coach. Is dit lastig of komt u er met uw coach niet uit, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. U kunt het klachtenreglement opvragen bij de BOB.

De regenworm en zijn moeder
Er was een regenworm in Sneek
die altijd naar de sterren keek,
en fluisterde: Hoe schoon, hoe schoon…
Zijn moeder zei: Doe toch gewoon,
kijk naar beneden naar de grond,
dat is normaal, dat is gezond,
kijk naar beneden, zoals ik…

En toen? Toen kwam de leeuwerik!

Het wormpje, dat naar boven staarde,
zag hem op tijd en kroop in d’aarde,
maar moe die naar beneden keek
werd opgegeten (daar in Sneek).

Dus doe nooit wat je moeder zegt,
dan komt het allemaal terecht.

Annie M.G. Schmidt (1911 – 1995)